‘Traag of vaag’: de gemeente versus initiatiefnemers uit de stad

De gemeente is traag; langzaam met reageren, overlegt veel, is bureaucratisch. Creatieve ondernemers zijn vaag; maken wilde plannen, veranderen continue van ideeën, zijn onduidelijk. Deze tegenstelling werd in de inleiding genoemd van de bijeenkomst van het Utrechts Verbond samen met de gemeente op 9 september in RASA. De vraag stond centraal hoe de gemeente en Utrechtse initiatiefnemers elkaar beter konden verstaan. Een goede avond waar vooral begrip voor elkaars belangen en wijze van communiceren centraal stond.

Want de gemeente kan soms een oerwoud zijn waar ondernemers zich een weg moeten banen in formulieren en bedolven worden onder informatie. En waarbij je vervolgens acht weken moet wachten totdat je een reactie krijgt. Dat er vervolgens in die acht weken bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning meerdere afdelingen binnen de gemeente meekijken en vaak ook politie, brandweer, GGD, ziet een ondernemer niet altijd. De gemeente heeft te maken met regels om de veiligheid te waarborgen, overlast voor de buurt te beperken en aan milieuvoorschriften te voldoen et cetera. Ondernemers geven aan daarvoor begrip te hebben, maar het voelt soms als lange procedures die niet efficiënt zijn. Een festivalorganisator vroeg zich tijdens de avond in RASA af waarom je elk jaar voor hetzelfde evenement weer dezelfde aanvraag moet indienen en alles weer door de molen gehaald moest worden. Toen gezegd werd dat dit kwam doordat regelgeving nog weleens veranderd en ook vaak toch kleine wijzigingen zijn in het festival ontstond begrip en werd er doorgepraat over de mogelijkheden om festivals te evalueren en direct voorbereidingen te treffen voor volgend jaar.

Een aantal ondernemers gaf tijdens de avond aan dat de gemeente soms als een onpersoonlijk wordt ervaren. Culturele ondernemers hebben behoefte aan persoonlijk contact in plaats van een onpersoonlijk emailadres als evenementen@utrecht.nl waar je niet weet wie met je vraag aan de slag gaat en of je vraag wel goed overgedragen wordt. Voor de gemeente nog niet zo makkelijk; want wat doe je als een medewerker ziek wordt? En schuilen er nog obstakels in het nadrukkelijk werken met contactpersonen? Volgens mij problemen die oplosbaar zijn. De avond in RASA maakte wel duidelijk wat het oplevert als ondernemers in gesprek gaan met ambtenaren: de werelden worden kleiner, er ontstaat meer begrip en er worden concrete oplossingen voorgesteld.
IMG_1986