Persbericht: Moderniseer Utrechtse winkeltijden

D66 wil dat de winkeltijden in Utrecht gemoderniseerd worden. D66-raadslid Jony Ferket pleit hier donderdag voor in een commissievergadering van de gemeenteraad. Ferket: “D66 wil de regeldruk voor winkeliers verminderen en tegelijk aansluiten bij de wensen van bewoners om ruimere openingstijden mogelijk te maken. D66 wil dat de Utrechtse winkeltijden gemoderniseerd worden!”

Minder regels 

De huidige regels over winkeltijden in Utrecht kennen volgens de fractie nog veel onduidelijkheden en uitzonderingen. Voor een openstelling tot middernacht is nu bijvoorbeeld nog een ontheffing nodig. Op zondag mag zo’n winkel dan bovendien pas om 16:00 open in plaats van om 10:00. D66 wil dat er eenduidig beleid komt voor de regels over winkeltijden. Ferket: “Ondernemers én bewoners vragen om moderne openingstijden. D66 wil dat Utrechters hun boodschappen kunnen doen wanneer het hen uitkomt: of het nu vroeg in de ochtend is, laat in de avond of zelfs ’s nachts: zolang we met elkaar duidelijke afspraken maken en overlast voorkomen, moet de gemeente dit mogelijk maken. ”

Nachtwinkels 

In tegenstelling tot andere grote steden, kent Utrecht geen nachtwinkels. Ook hier wil de fractie graag ruimte voor maken. D66-wethouder Kreijkamp (Economie) geeft aan enthousiast te zijn om de mogelijkheden hiervoor in Utrecht te onderzoeken. Daarnaast gaat Kreijkamp de hele winkeltijdenverordening vernieuwen, zodat er meer ruimte en vooral meer duidelijkheid komt voor winkeliers en bewoners. Nog voor het eind van het jaar zal dit gebeuren. Ferket: “Het is goed dat de regels worden opgeschoond, rechtgetrokken en dat er wordt gekeken naar een manier om de winkeltijden verruimd worden. Ook nachtwinkels hebben wat D66 betreft in Utrecht een plek.”

 

10968579_10152678650875994_2875276259163762020_n

 

 

 

 

 

Foto: CC BY 2.0 Christian Schnettelker (www.manoftaste.de)