Persbericht: D66 investeert met LEF in Utrechtse economie

D66 is blij met de komst van een Lokaal Economisch Fonds ter versterking van de Utrechtse economie. Dit fonds gaat de structurele werkgelegenheid stimuleren. Donderdag besloot de raad dit fonds van acht miljoen euro in te stellen. D66-raadslid Jony Ferket: “D66 staat voor meer werk. Met het LEF investeert Utrecht miljoenen in de economie. Zo werken we samen met onze ondernemers aan de laagste werkloosheid van Nederland!”

Blijvende banen

Het fonds vloeit voort uit het coalitieakkoord en is een speerpunt van D66. Bedrijven kunnen hier aanspraak op maken als zij een initiatief hebben dat blijvende banen mogelijk maakt. Ferket: “Het LEF is een manier om innovatieve ondernemers te stimuleren om op alle niveaus blijvende banen te creëren. Geen ouderwets banenplan, maar een moderne banenmotor die op basis van cofinanciering zorgt voor meer werk.”

Samenwerking

Het fonds is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen. Zowel in de raad als in de stad is het fonds daardoor verzekerd van groot draagvlak. Ferket: “Utrecht maken we samen, is het motto van deze coalitie. Door nauwe samenwerking met partners in de economie en binnen het onderwijs werken we in Utrecht met het LEF samen aan werk. Dankzij deze investering maken we honderden extra banen en stages mogelijk op alle niveaus!”