Pak het lerarentekort aan

Meer dan honderd vacatures hebben de Utrechtse basisscholen aankomend schooljaar. Tijdens de laatste griepepidemie bleek het tekort al nijpend. Ook de middelbare scholen en het vervolgonderwijs kampen de komende jaren met oplopende tekorten. Het lerarentekort leek iets van de krimpregio’s zoals Limburg en Zeeland. Maar juist door het stijgend aantal inwoners stijgt juist het tekort in de regio Utrecht hard. Ook gaan verschillende docenten de komende jaren met pensioen en daalt het aantal instromers in de pabo.

Scholen werken samen en verzinnen mooie oplossingen. Zo proberen Utrechtse scholen uit de regio docenten uit Limburg te trekken waar de tekorten over zijn. Verder startte de Marnix Academie in september als eerste pabo met een educatieve minor voor de pabo voor studenten van hogescholen en universiteiten. Zij kunnen in zes maanden ervaring opdoen waarna ze snel kunnen instromen in de reguliere opleiding.

Maar dit is niet genoeg. Eén van de belemmeringen is dat leraren geen betaalbare woning kunnen vinden in Utrecht. Een beroepsurgentie (voorrangsregeling) kan helpen om dit probleem op te lossen. Initiatieven als Wonderwoods in het stationsgebied wijzen al een deel van de nieuwe appartementen toe aan mensen met beroepen die een bijdrage leveren aan de samenleving zoals leraren maar ook zorgpersoneel en agenten. Ik wil de mogelijkheden voor beroepsurgentie in Utrecht verkennen.

Ingrijpen in de woningmarkt doe je niet lichtzinnig. Voor elke woningzoekende staan er nog honderden in de rij. Maatregelen als beroepsurgentie kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Ondertussen vraagt het om blijvende samenwerkingen met onderwijsinstellingen en meer inventieve maatregelen om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken.