Meer verwarde personen graag

Opeens waren ze overal: ‘verwarde personen’ of ‘personen met verward gedrag’. In het nieuws, in beleidsagenda’s en werden er zogenaamde aanjaagteams georganiseerd voor de problematiek van verwarde personen. Samen met fractiegenoot Anne-Marijke en raadslid Tara van GroenLinks bezochten we Altrecht voor een werkbezoek. We praatten met leden van de raad van bestuur, ervaringsdeskundigen en medewerkers over de stigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg.

Ervaringsdeskundige Marlies vertelt hoe zij in gesprekken hulp biedt aan patiënten. Als ervaringsdeskundige en patiënt in de geestelijke gezondheidszorg is zij getraind om haar ervaring professioneel in te zetten. In een proef met verschillende organisaties zoals Lister, Victas en zorgverzekeraar Zilveren Kruis krijgt Marlies nu meer ruimte en tijd om haar patiënten te leren kennen zodat zij betere zorg kan bieden. In die extra ruimte en tijd wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden. “Veel in mijn leven is gebaseerd op wat er beter kan”, aldus Marlies. “Herstel is voor alle patiënten mogelijk, maar er is wel voor iedereen een eigen plafond”. Ze geeft aan dat focus op ‘beter worden’ veel druk legt op patiënten en averechts kan werken.

Tijdens het werkbezoek wordt duidelijk dat er niet zozeer meer verwarde personen zijn dan vroeger. Nieuw is dat mensen zoveel mogelijk thuis in hun eigen situatie geholpen worden. Nieuwe inzichten in de geestelijke gezondheidszorg leiden tot minder langdurige opnames. Het idee dat mensen met een psychische stoornis opgesloten moeten worden is niet meer van deze tijd. Dit heeft wel gevolgen voor ons allemaal. De afname van ‘bedden’ zorgt ervoor dat wij allen meer in aanraking komen met personen met een psychische stoornis. En dit is positief volgens Marlies en de andere mensen van Altrecht!

We praatten verder over de kennis van geestelijke gezondheidszorg bij Utrechters. Weten inwoners dat de buurtteams gebeld kunnen worden wanneer zij iemand zien waarover ze zich zorgen maken? Of het nu de buurvrouw is, een collega of een persoon op straat. De buurtteams kunnen goed inschatten in hoeverre zorg geboden is – en je kunt ook anoniem bellen.

unnamed