Ondernemersfonds: stoppen of doorgaan?

Welke winkel mist u op de Biltstraat? Door stickers te plakken konden buurtbewoners op lege panden aangeven welke winkels zij het liefst zouden willen. Ook is een website gemaakt met een overzicht van alle vrije panden aan de Biltstraat. Deze website is ontwikkeld op initiatief van de Biltstraat Ondernemers Vereniging en is mede gefinancierd met middelen uit het Ondernemersfonds.

De website viel mij op omdat ik een paar weken geleden een bijeenkomst van de Wijkraad Oost bezocht waar de evaluatie van het Ondernemersfonds op de agenda stond. Per 1 januari 2015 loopt het fonds af; moet de gemeente hiermee stoppen of doorgaan?

BiltstraatOp initiatief van de ondernemers is het Ondernemersfonds na een besluit van de gemeenteraad per 1 januari 2012 gestart. Hoe werkt het precies? Het fonds bestaat uit een opslag op de ‘OZB-niet woningen’. Dit betekent dat alle bedrijven en organisaties die OZB-niet woningen betalen in het fonds inleggen. De gelden zijn bestemd voor zogenaamd gebiedsgebonden collectief gebruik: iedereen die een bijdrage levert aan het fonds moet er ook van profiteren. Daartoe zijn zeventig gebieden aangewezen in heel Utrecht. Voor de meeste gebieden zijn bestaande winkeliers- en ondernemingsverenigingen of andere samenwerkingsverbanden aangewezen als trekkingsgerechtigde. De stichting Ondernemersfonds Utrecht bekijkt na een aanvraag of er wel voldoende inspraak is geweest: kon iedere betaler uit het gebied op de hoogte zijn van de aanvraag?

Tijdens de wijkraadbijeenkomst vertelden een aantal ondernemers enthousiast welke initiatieven gerealiseerd zijn door het fonds: er zijn meer fietsenrekken gekomen, lantaarnpalen en ook heeft het fonds als een vliegwiel gewerkt zodat er binnen de ondernemersvereniging meer wordt samengewerkt. In 2013 is 3,7 miljoen euro aangevraagd en toegekend van het fonds; dat is ongeveer 75% van het fonds vertelt Kjeld Vosjan, fondsmanager van het Ondernemersfonds Utrecht. Waar in 2012 veel geld is besteed aan cameratoezicht en gladheidsbestrijding, is in 2013 relatief meer geld gegaan naar evenementen en promotieactiviteiten.

Op de Biltstraat is de dierenwinkel inmiddels gerealiseerd en ideeën zijn er genoeg voor de andere panden. Door de enthousiaste verhalen van de ondernemers kan je bijna niet anders dan voorstander zijn om het Ondernemersfonds door te laten gaan in 2015.  Alleen zie ik wel de actieve ondernemers van de winkeliersverenigingen tijdens de wijkraadbijeenkomst. Heeft de zelfstandige ook zijn inbreng? Als ik  aan een zelfstandige op de Bilstraat vraag of zij het ondernemingsfonds kent, kijkt ze mij glazig aan. Hier is nog een slag te slaan!  Over een paar maanden wordt de evaluatie behandeld in de gemeenteraad: ik kan niet wachten!