Utrecht evenementenstad

De evenementenkalender voor 2017 stroomt alweer vol met honderden evenementen. Eind december keurt de burgemeester de kalender goed; de evenementen die hierop staan hebben voorrang in de behandeling van aanvragen. Voor de ambtenaren van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een hele klus om de aanvragen te checken en honoreren. Dankzij het ‘trapincident’ op de kadetrap aan de Oudegracht in 2006 en ook incidenten zoals met de Monstertruck in Haaksbergen in 2014 zijn de ambtenaren gebrand op de veiligheid voor bezoekers én de omgeving.

Ik woonde vorige week het wekelijkse evenementenoverleg bij van VTH waar ook een afvaardiging van de politie, brandweer, veiligheidsregio en de wijkopzichter aanwezig zijn. Gezamenlijk keuren ze evenementvergunningen goed of af, en kijken ze terug op evenementen die plaatsgevonden hebben. Van de sinterklaasintochten in de stad tot dancefeesten in de Jaarbeurs: van alles passeert de revue. Ze vragen organisatoren om betere veiligheidsmaatregelen te nemen, maar bij de kermis in Vleuten wordt ook een andere datum gesuggereerd omdat deze datum tijdens de examenperiode valt. Bovendien wordt afgesproken bij welk evenement wie vooraf en tijdens polshoogte gaat nemen. Inmiddels kijk ik op ieder evenement om mij heen of ik een ambtenaar van VTH zie; ze checken bijvoorbeeld de opstelling van het evenement, de sterkte van het geluid wordt gemeten en/of het voorkomen van schade aan bijvoorbeeld het gras.

Als raadslid hoor ik wel eens klachten van evenementorganisatoren over het papierwerk dat ingevuld moet worden. Tegelijkertijd vragen bewoners mij waarom er alweer een foodtruckfestival in het park wordt georganiseerd. Als raadslid best lastig. Want hoe maak je de afweging tussen feestjes en gezelligheid in de stad, een rustige plek om te wonen en de regeldruk voor organisatoren? Als bewoner van Utrecht weet ik als geen ander dat mijn lievelingsfeestje met bijbehorende muziek niet het lievelingsfeestje van de buren is. Waar de een houdt van de Singelloop, gaat de ander liever naar Koningsdag of het buurtfeest. Volgens mij doen we het best goed met z’n allen: festivalorganisatoren gaan steeds vaker in gesprek met de buurt om gezamenlijk afspraken te maken. Ook is er een initiatief rondom ‘duurzame festivals’ waar organisatoren samen kijken hoe groenere festivals georganiseerd kunnen worden.

De komende tijd verzamel ik verhalen van evenementorganisatoren; waar lopen zij tegen aan? En wat leveren evenementen en festivals de stad op? Wie zie ik aankomend weekend bij Fonteyn op het Janskerkhof en de kerstmarkten van Knuss zoals de Zelfgemaakte Markt en de kerstmarkt op de Twijnstraat?!
schermafbeelding-2016-12-04-om-15-50-02

Initiatief bij de raad

Als raadsleden hebben we het beste met de stad voor. We halen informatie en wensen op in onze gesprekken met inwoners en vertalen dit in onder andere schriftelijke vragen (in 2015 waren dit er maar liefst 203!), mondelinge vragen, amendementen en moties. Allemaal om het beleid van het college te verbeteren. Wat ik soms mis in de gemeenteraad is initiatief. De mogelijkheid om zélf ideeën te lanceren en de agenda te bepalen. Niet het college. Want via de gemeenteraad, de vertegenwoordiging van de inwoners van Utrecht, is de stad zelf aan het woord.

Hoe doen we dat: initiatief tonen? Dat kan via de bovengenoemde instrumenten. Maar echt initiatief tonen en een onderwerp op de agenda zetten van de gemeenteraad kan via een initiatiefvoorstel. Samen met twee actieve D66’ers heb ik een voorstel geschreven over het actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan regels over onder andere maatregelen tegen overlast, over het organiseren van evenementen, en over zogenoemde seksinrichtingen. Doel van ons initiatiefvoorstel is ervoor te zorgen dat de APV actueel is, dat er geen overbodige regels in staan omdat er bijvoorbeeld al andere wetgeving is en dat er alleen regels in staan die nodig zijn. Wat is nodig? Dat is een politieke mening en door de tijd heen in verandering: niet al te lang geleden stond er in de APV dat het verboden is seksartikelen openlijk ten toon te stellen wanneer vermoed kan worden dat dit de openbare orde of rust in gevaar brengt…

In het initiatiefvoorstel over de APV doen we verschillende voorstellen om artikelen te schrappen. En bovendien willen we dat de leeftijdsgrens van organisatoren van evenementen verlagen naar 18 jaar in plaats van 21 jaar. Op suggestie van het CDA is een nieuw beslispunt toegevoegd. We vragen Actal, het adviescollege regeldruk, om verder onderzoek te doen naar de Utrechtse APV. Ik hoop dat Actal in haar advies meeneemt dat een ‘experimenteerartikel’ gewenst is. In navolging van Amsterdam en Rotterdam kunnen we dan tijdelijk afwijken van de regels om te onderzoeken of meer artikelen geschrapt kunnen worden.

Met het voorstel rondom de APV wat nu voorligt zijn we al maanden bezig. Aanleiding voor mij om aan te kaarten of we de procedure niet wat kunnen versimpelen. Over een paar weken stellen we een nieuw Reglement van Orde vast voor de gemeenteraad waardoor we sneller voorstellen kunnen indienen. Ik ben blij dat ik dit plan rondom de APV heb doorgezet zodat we hopelijk meer initiatiefvoorstellen tegemoet zien. Want via initiatiefvoorstellen is de stad aan het woord.

Lees het hele initiatiefvoorstel en kijk hier de behandeling van het initiatiefvoorstel terug. Tijdens de behandeling bleek dat niet alle partijen overtuigd waren dus punt 1 is helaas bijna helemaal gesneuveld en gewijzigd in: “In te stemmen met het schrappen van het eerste lid van artikel 4:5a Winkelwagentjes in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)” en de overige leden van dit artikel te hernummeren inclusief de verwijzing in (het huidige) lid 5. Verder is het hele voorstel aangenomen. 

Foto initiatiefvoorstel

Gemeente gaat ondernemers sneller betalen!

De gemeente gaat voortaan ondernemers direct bij goedkeuring van de factuur betalen in plaats van op dag dertig na de factuurdatum. In 2015 betaalde de gemeente 92,1% van de facturen niet binnen dertig dagen en daarmee te laat.. Samen met andere fracties stelde ik hierover vragen aan de wethouder na een bericht van Oscar op twitter.

Oscar is zzp’er en gaf aan dat zijn facturen vaker te laat betaald werden door de gemeente. De gemeente beloofde steeds beterschap maar de betaling kon soms wel drie maanden op zich laten wachten. Ook het aanmaken van een zogenaamd ‘verplichtingsnummer’ duurde lang tot grote ergernis van de ondernemer.

De antwoorden op de schriftelijke vragen zijn binnen en de gemeente zal dus voortaan sneller uitbetalen. Over het gemak om het verplichtingsnummer aan te vragen ben ik nog niet helemaal overtuigd door de reactie. Ik ben dus op zoek naar ondernemers die hun ervaringen kunnen delen: hoe gaat het verstrekken en aanvragen van het verplichtingsnummer?

 

 

Weer werkzaamheden..

Een stad is nooit af: werkzaamheden zijn overal in volle gang. Niet altijd even fijn voor omwonenden, bedrijven en ook niet voor organisatoren van festivals. Helemaal niet fijn is het als werkzaamheden onverwachts plaatsvinden, terwijl je net een evenement organiseert! Vorige week zaterdag was ik op de Zelfgemaakte Markt op de Mariaplaats. Een markt die enkele malen per jaar plaatsvindt en vol staat met kraampjes waar zelfgemaakte artikelen worden verkocht. Ik had organisator Sanne al eerder gesproken omdat er tot twee keer toe onverwachts werkzaamheden waren op het plein.
Toen ik vanaf de Zadelstraat naar de Mariaplaats liep zag ik het al: werkzaamheden.. Ik zag Sanne en ze zei meteen: ‘Ik wilde je al mailen: er zijn wéér werkzaamheden. Ik hoorde dit pas dinsdag!’. De werkzaamheden waren aan één kant van het plein maar namen toch een deel van de vierkante meters in waarvoor de organisatie een vergunning had. Daarbij was het nou niet de entree die je wenst voor het evenement.
Bij eerdere onverwachte werkzaamheden was Sanne ook slechts enkele dagen van te voren gewaarschuwd, en een andere keer moest Sanne er zelf achter komen. In goed overleg met de gemeente is steeds het evenement iets anders opgesteld. Het contact met de gemeente was goed, en er is elke keer samen naar een oplossing gezocht. Toch vraagt ze af hoe dit heeft kunnen gebeuren. “Als ik een vergunning heb voor een evenement kan het toch niet zo zijn dat hier onverwachts werkzaamheden plaatsvinden?!”.
Hoe ga je als gemeente om met organisatoren van evenementen die een vergunning hebben? Hoe stem je geplande werkzaamheden af op evenementen? Ik wil hier graag oplossingen voor bedenken samen met de afdeling Vergunningen van de gemeente. De volgende markt is helemaal in kerstsferen en vindt plaats op 12 en 13 december: hopelijk zonder werkzaamheden.IMG_2030
IMG_2035
IMG_2044

‘Traag of vaag’: de gemeente versus initiatiefnemers uit de stad

De gemeente is traag; langzaam met reageren, overlegt veel, is bureaucratisch. Creatieve ondernemers zijn vaag; maken wilde plannen, veranderen continue van ideeën, zijn onduidelijk. Deze tegenstelling werd in de inleiding genoemd van de bijeenkomst van het Utrechts Verbond samen met de gemeente op 9 september in RASA. De vraag stond centraal hoe de gemeente en Utrechtse initiatiefnemers elkaar beter konden verstaan. Een goede avond waar vooral begrip voor elkaars belangen en wijze van communiceren centraal stond.

Want de gemeente kan soms een oerwoud zijn waar ondernemers zich een weg moeten banen in formulieren en bedolven worden onder informatie. En waarbij je vervolgens acht weken moet wachten totdat je een reactie krijgt. Dat er vervolgens in die acht weken bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning meerdere afdelingen binnen de gemeente meekijken en vaak ook politie, brandweer, GGD, ziet een ondernemer niet altijd. De gemeente heeft te maken met regels om de veiligheid te waarborgen, overlast voor de buurt te beperken en aan milieuvoorschriften te voldoen et cetera. Ondernemers geven aan daarvoor begrip te hebben, maar het voelt soms als lange procedures die niet efficiënt zijn. Een festivalorganisator vroeg zich tijdens de avond in RASA af waarom je elk jaar voor hetzelfde evenement weer dezelfde aanvraag moet indienen en alles weer door de molen gehaald moest worden. Toen gezegd werd dat dit kwam doordat regelgeving nog weleens veranderd en ook vaak toch kleine wijzigingen zijn in het festival ontstond begrip en werd er doorgepraat over de mogelijkheden om festivals te evalueren en direct voorbereidingen te treffen voor volgend jaar.

Een aantal ondernemers gaf tijdens de avond aan dat de gemeente soms als een onpersoonlijk wordt ervaren. Culturele ondernemers hebben behoefte aan persoonlijk contact in plaats van een onpersoonlijk emailadres als evenementen@utrecht.nl waar je niet weet wie met je vraag aan de slag gaat en of je vraag wel goed overgedragen wordt. Voor de gemeente nog niet zo makkelijk; want wat doe je als een medewerker ziek wordt? En schuilen er nog obstakels in het nadrukkelijk werken met contactpersonen? Volgens mij problemen die oplosbaar zijn. De avond in RASA maakte wel duidelijk wat het oplevert als ondernemers in gesprek gaan met ambtenaren: de werelden worden kleiner, er ontstaat meer begrip en er worden concrete oplossingen voorgesteld.
IMG_1986