Utrecht evenementenstad

De evenementenkalender voor 2017 stroomt alweer vol met honderden evenementen. Eind december keurt de burgemeester de kalender goed; de evenementen die hierop staan hebben voorrang in de behandeling van aanvragen. Voor de ambtenaren van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een hele klus om de aanvragen te checken en honoreren. Dankzij het ‘trapincident’ op de kadetrap aan de Oudegracht in 2006 en ook incidenten zoals met de Monstertruck in Haaksbergen in 2014 zijn de ambtenaren gebrand op de veiligheid voor bezoekers én de omgeving.

Ik woonde vorige week het wekelijkse evenementenoverleg bij van VTH waar ook een afvaardiging van de politie, brandweer, veiligheidsregio en de wijkopzichter aanwezig zijn. Gezamenlijk keuren ze evenementvergunningen goed of af, en kijken ze terug op evenementen die plaatsgevonden hebben. Van de sinterklaasintochten in de stad tot dancefeesten in de Jaarbeurs: van alles passeert de revue. Ze vragen organisatoren om betere veiligheidsmaatregelen te nemen, maar bij de kermis in Vleuten wordt ook een andere datum gesuggereerd omdat deze datum tijdens de examenperiode valt. Bovendien wordt afgesproken bij welk evenement wie vooraf en tijdens polshoogte gaat nemen. Inmiddels kijk ik op ieder evenement om mij heen of ik een ambtenaar van VTH zie; ze checken bijvoorbeeld de opstelling van het evenement, de sterkte van het geluid wordt gemeten en/of het voorkomen van schade aan bijvoorbeeld het gras.

Als raadslid hoor ik wel eens klachten van evenementorganisatoren over het papierwerk dat ingevuld moet worden. Tegelijkertijd vragen bewoners mij waarom er alweer een foodtruckfestival in het park wordt georganiseerd. Als raadslid best lastig. Want hoe maak je de afweging tussen feestjes en gezelligheid in de stad, een rustige plek om te wonen en de regeldruk voor organisatoren? Als bewoner van Utrecht weet ik als geen ander dat mijn lievelingsfeestje met bijbehorende muziek niet het lievelingsfeestje van de buren is. Waar de een houdt van de Singelloop, gaat de ander liever naar Koningsdag of het buurtfeest. Volgens mij doen we het best goed met z’n allen: festivalorganisatoren gaan steeds vaker in gesprek met de buurt om gezamenlijk afspraken te maken. Ook is er een initiatief rondom ‘duurzame festivals’ waar organisatoren samen kijken hoe groenere festivals georganiseerd kunnen worden.

De komende tijd verzamel ik verhalen van evenementorganisatoren; waar lopen zij tegen aan? En wat leveren evenementen en festivals de stad op? Wie zie ik aankomend weekend bij Fonteyn op het Janskerkhof en de kerstmarkten van Knuss zoals de Zelfgemaakte Markt en de kerstmarkt op de Twijnstraat?!
schermafbeelding-2016-12-04-om-15-50-02

Expats in Utrecht

In Utrecht wonen en werken een paar duizend expats. De vrijwilligers van het Expat Center Utrecht helpen hen om zich in te schrijven bij de gemeente en bij allerhande vragen. Laatst had ik een ontzettend leuk telefoongesprek met vrijwilliger Arthur die vertelde over zijn werk. Als raadslid ben ik soms verrast over hoeveel vrijwilligers Utrecht wel niet kent!

Bij het expat centre zijn nu tien vrijwilligers werkzaam vanuit de internationale expatorganisatie ACCESS. Zij helpen niet alleen nieuwe expats bij hun inschrijving in de gemeente, maar ook beantwoorden zij vragen over huurcontracten of parkeervergunningen. De meeste vrijwilligers zijn zelf ook als expat in het buitenland werkzaam geweest of zijn als expat in Nederland. Ze weten als geen ander hoe fijn het is om contact te hebben met andere expats die kunnen vertellen hoe een en ander in een ander land werkt.

De reden dat ik met Arthur sprak is de engelse informatievoorziening vanuit de gemeente Utrecht. Het ‘bandje’ van het telefoonnummer van de gemeente Utrecht (030-286000) is geheel in het Nederlands en duurt ruim een minuut. Het telefoonnummer is overigens ook het telefoonnummer van het Expat Centre. Via geen enkele keuzeoptie komt een expat bij het Expat Centre. En hoe moet het dan als je een vraag hebt over de parkeervergunning? De engelse informatievoorziening is hard nodig voor deze doelgroep. Arthur liet me de engelse voicemailtekst horen die hij aan het opstellen was precies toen ik belde.

Tijdens het vragenuur van de gemeenteraad vorige week heb ik nagevraagd of de tekst ‘For English; please hold the line’ opgenomen kan worden in het bandje. De wethouder is positief en zal onderzoeken hoe dit kan – en of sowieso of het telefonisch keuzemenu niet wat korter kan!

Overigens zoekt het Expat Centre altijd nieuwe vrijwilligers die de engelse taal goed beheersten en willen helpen in het loket in het Stadskantoor!

schermafbeelding-2016-12-04-om-15-07-08

 

Utrecht startupstad

Wist je dat Utrechtse startups het goed doen in Silicon Valley? Nee? Ik ook niet tot een paar maanden geleden.. Ooit gehoord van de Utrechtse startup Gitlab? Gitlab is een platform waar meer dan honderdduizend organisaties aangesloten zijn – zoals NASA, Nasdaq en Alibaba, om gezamenlijk software en programma’s te ontwikkelen en te beheren. Eén van de bekendste investeerders is de Amerikaanse acteur Ashton Kutcher. Ooit gehoord van Distimo? Dit is een andere succesvolle startup uit Utrecht, inmiddels overgenomen door App Annie. De startup leverde ontwikkelaars informatie over de herkomst van hun downloads en had kantoren in New York, San Francisco, Londen en Singapore. Maar ook andere startups zijn ontstaan en gevestigd in Utrecht, zoals Blendle, Thuisbezorgd.nl en Snappcar.

Wat is er zo bijzonder aan startups? Waarom worden we ermee om onze oren geslagen? En moeten we in Utrecht meedoen aan deze hype? Als je je beseft dat het grootste taxibedrijf ter wereld, Uber, geen auto’s bezit; de grootste onderneming waar je overnachtingen kunt boeken, Airbnb, geen hotels bezit; en de grootste retailer ter wereld, Alibaba, geen eigen inventaris heeft -> dan is er iets bijzonders aan de hand..

Startups zijn bijzonder omdat ze toewerken naar een snel schaalbaar business model. Gebruikmakend van technologie veroveren ze de wereld. Het gaat hier dus niet zozeer om startende bedrijven als zodanig. Daarbij maken startups veelal gebruik van bestaande producten en kennis waarbij bestaande bedrijven, conventies en ook de overheid uitgedaagd worden.

Uitdagingen, maar vooral ook kansen op het gebied van werkgelegenheid. De grootste groei in banen bevindt zich in snel groeiende nieuwe bedrijven. En dit levert uiteraard niet alleen banen op voor hoogopgeleiden. We zouden in Utrecht wel gek zijn wanneer we niet de voorwaarden scheppen om startups te laten groeien. Als partner meedoen aan startupUtrecht, een traineeplek creeren, het beleid op het gebied van citymarketing aanpassen, Utrechtse startups meenemen in het acquisitiebeleid, als launching customer optreden door als klant van startups een springplank te vormen.. Zo maar een greep uit de oplossingen om van Utrecht een startupstad te maken.

Samen met de werkgroep Economische Zaken van de D66 afdeling Utrecht heb ik onderzoek gedaan naar de kansen om de Utrechtse startups te versterken. In het rapport zijn veertien aanbevelingen gedaan. Tijdens de programmabegroting 2016 is mijn motie aangenomen waarin maximaal 200.000 euro voor een aantal aanbevelingen is vrijgemaakt. 

Schermafbeelding 2015-11-22 om 13.37.44

Mijn maidenspeech

Voor de eerste keer in de gemeenteraadsvergadering spreken is iets bijzonders: de maiden speech. Na ruim een half jaar ‘wachten’, was het vlak voor het kerstreces mijn beurt. Sommigen vroegen aan mij waarom ik toen pas het woord voerde. Dit komt omdat veel onderwerpen niet besproken worden in de raadsvergadering: je stelt vragen in één van de commissievergaderingen, je brengt iets onder de aandacht bij ambtenaren of via de (social) media. Toch is de raadsvergadering – hoe ouderwets sommigen het ook mogen vinden – hét podium voor raadsleden. Vooral omdat wij hier van ons stemrecht gebruik (kunnen) maken.

Ook in de Utrechtse gemeenteraad komen er verschillende gebruiken om de hoek kijken wanneer een raadslid een maidenspeech houdt. Zo wordt verwacht dat je uiteenzet waar je voor staat, wat je belangrijk vindt en wat je wilt bereiken in je raadsperiode. Tegelijkertijd ligt er een specifiek raadsvoorstel tijdens het agendapunt voor, waarvan verwacht wordt dat je erop reageert. Eén van de belangrijke gebruiken is dat er geen vragen door andere raadsleden tijdens je bijdrage mogen worden gesteld. Oftewel er mogen geen interrupties worden gedaan. En het leukste is dat je aan het einde van de raadsvergadering wordt toegesproken door de nestor (het gemeenteraadslid dat het langst zitting heeft).

Ik kijk met veel plezier terug op mijn maidenspeech op 18 december: het besluit tot voortzetting van het Ondernemersfonds is een politiek onderwerp waar de meningen over verdeeld zijn en bovendien sluit het onderwerp goed aan bij mijn eigen politieke agenda. Mijn maiden speech is terug te bekijken via deze link en vind je hieronder:

 

Maiden speech 18 december 2014

Maidenspeech uitgesproken op 18 december 2014 over het Ontwerpraadsvoorstel Voortzetting Ondernemersfonds Utrecht 2015-2019

“Een zielig snoertje kerstverlichting, Voorzitter! We kunnen met z’n allen afspreken dat het daarmee begonnen is… Zielig gespannen tussen twee winkels. En die ondernemers maar met de pet rond in de straat voor een prachtig gezamenlijk kunststuk. Maar het verhaal ging dat niet iedereen meebetaalde.. Kerstverlichting, voorzitter, lang heb ik gedacht om mijn maiden speech helemaal te wijden aan dit onderwerp. Hoeveel meter snoer kerstverlichting hebben we eigenlijk in Utrecht? Een mooie vraag voor het college (aan de wethouder kerstverlichting!). Wat levert het de stad aan inkomsten op dat de straten op deze donkere avonden gezellig verlicht zijn? Hoewel sommigen in de stad en wij in de raad er soms wat lacherig over deden de laatste weken, gaat het toch wel ergens over. En als we op de fiets vanavond naar huis rijden is het goed om hierbij stil te staan.

Ik ben raadslid, Voorzitter, omdat ik een mooi Utrecht wens voor huidige en toekomstige generaties. Een fijne stad om te wonen, werken en te studeren. Ik ben raadslid om meer werk mogelijk te maken, en ondernemers de ruimte te bieden om te ondernemen. Om initiatieven mogelijk te maken. Om een initiatief als het Ondernemersfonds, mogelijk te maken.

Het ondernemersfonds is opgericht door en voor ondernemers. En de ondernemers willen door! Want het geplaagde probleem van ‘free riders’ wordt opgelost (zij die wel profiteren van de kerstverlichting maar niet meebetalen), de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen in de stad neemt toe en de stad als geheel wordt aantrekkelijker door het fonds. We hebben de afgelopen drie jaar mooie voorbeelden gezien van de bestedingen uit het fonds: de ondernemers op de Biltstraat die buurtbewoners vroegen wat voor invulling zij het liefste zagen van leegstaande panden en die zich nu voorbereiden op de komst van de Tour, de kerstmarkt en de activiteiten rondom Winter Utrecht vanuit het onder andere Centrum Management Utrecht, het parkmanagement op bedrijvenpark De Wetering-Haarrijn, en de activiteiten van stichting Utrecht Science Park. En een ontzettend mooie bijvangst is dat de ondernemers- en winkeliersverenigingen elkaar gevonden hebben; ze zijn zich nog beter gaan organiseren, werken samen, en hebben nu ook echt iets te verdelen. D66 is dan ook een groot voorstander van het fonds.

Voorzitter, voor mij is de rol van de gemeenteraad het bieden van ruimte aan dit soort initiatieven, het wegnemen van belemmeringen, het verbinden van inwoners en partijen in de stad, en het samen (!) doen. Initiatieven als het ondernemersfonds komen ‘van onderop’ – zo noemen wij dat voorzitter; alsof wij ‘van boven’ zouden zijn. Nee, het gaat om het faciliteren van goede ideeën en samen de handschoen oppakken.

Alle ozb-niet woningen betalers betalen wat extra en leggen zo bij aan het ondernemersfonds. En dus ook de gemeente! De gemeente is namelijk ook vastgoedeigenaar en draagt daarom vanaf het begin bij aan het fonds, en neemt deel in de trekkingsgerechtigde gebieden. Ondernemers vragen de gemeente om mee te blijven betalen. Als we Utrecht samen maken: zou het toch wel een vervelend kerstkado zijn om als gemeente niet meer bij te dragen in de trekkingsgebieden? Het is 18 december voorzitter, de vooravond van kerst, je zou toch op zijn minst moeten zorgen voor een gesprek hierover met ondernemers en een zachte landing?

Ook ik zie wel waar de schoen wringt. Want de positie van de gemeente is, ook al doe je het samen, toch een bijzondere. Ondernemers vragen van de gemeente om zich terughoudend op te stellen en geen politiek te bedrijven in de trekkingsgebieden. Deze vermenging van de publiek-rechtelijke en privaat-rechtelijke rol van de gemeente als vastgoedeigenaar ligt op de loer. Wat te doen? Er nu zomaar tussenuit, zoals een aantal fracties wil, en als gemeente niet meebetalen? Mijn fractie wil er niet zomaar tussenuit! Laten we daarom in de lijn van de gedachte van het fonds, dat door en voor ondernemers is, in gesprek gaan met die ondernemers: om samen te zoeken naar een oplossing. D66 onderstreept daarom het voorstel van het college, om met stichting Ondernemersfonds Utrecht en de ondernemers te spreken over de rolinvulling van de gemeente, en nog voor de VJN over de rolinvulling terug te komen bij de raad. En daarbij te zoeken naar een structurele dekking van het geld voor de gemeentelijke bijdrage vanaf 2016. Mogelijk komen we samen met ondernemers op goede ideeën: het geld zou naar stadsbrede initiatieven kunnen, inzet op citymarketing, co-financiering en daarmee zou de gemeentelijke bijdrage niet meer verlopen via de stichting Ondernemersfonds Utrecht in de trekkingsgerechtigde gebieden. Maar laten we dit nou samen doen vragen ondernemers ons, en niet, zoals sommige fracties willen, nu al besluiten om te stoppen met de gemeentelijke bijdrage.

Voorzitter, als raadslid wil je het goede doen. De valkuil is dat je op de stoel van het college, op die van de ambtenaar of op die van de ondernemer gaat zitten. Dat je teveel wilt dicteren, zelf wilt verzinnen. Natuurlijk vanuit goede bedoelingen. Terwijl af en toe niets doen ook een te verkiezen optie is. Dit brengt mij op het onderwerp onderbesteding in het ondernemersfonds. Want een aantal raadsleden hier in de zaal staan te trappelen om hier iets te regelen… Een aantal gebieden kent onderbesteding. Dat is volgens D66 ook niet heel gek als je beziet dat het fonds feitelijk pas ruim twee jaar in werking is. Daarbij waren nog niet alle gebieden goed georganiseerd en kwamen er in 2014 strengere aanbestedingsregels. Ook geven sommige ondernemers aan dat zij expres afwachten met grotere investeringen – zij sparen of wachten op de verlenging zodat een grotere tijdshorizon ontstaat. Aangezien het fonds door en voor ondernemers is; lijkt het D66 goed om het vraagstuk van onderbesteding bij ondernemers zelf te laten. We begrijpen andere fracties niet die hier op de stoel van de ondernemers willen zitten.

Voorzitter, als raadslid wil je helder zijn. Je houden aan je verkiezingsprogramma. This lady is not for turning. In de commissie hebben we aangegeven het collegevoorstel te steunen, door te gaan met het ondernemersfonds en door te gaan met de gemeentelijke bijdrage in 2015 en dat doen we nog steeds. D66 houdt vast aan de lijn om van Utrecht een toekomstbestendig Utrecht te maken, samen met inwoners en ondernemers in de stad. Oh, ja voorzitter: en met kerstverlichting.”