Get out the vote

Nog twee dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen weken bevolkten alle politieke partijen de stadhuisbrug in Utrecht. Er waren tientallen debatten en er werd druk geflyerd: huis-aan-huis en bij verschillende winkelcentra. Honderden vrijwilligers kregen de partijen alleen al in Utrecht op de been. Ikzelf sprak met bewoners van onder andere Voordorp, Wittevrouwen, Lunetten, Lombok en de Uithof. Het ging over allerlei onderwerpen; van verkeer, bomen, de woningmarkt, tot het aanpakken van werkloosheid.

Ook waren er Utrechters die aangaven niet te gaan stemmen woensdag. Een student op de Uithof gaf aan dat hij net in Utrecht woonde en niet wist wat er speelde. Een dame in Lombok gaf aan dat zij geen vertrouwen had in de politiek. Ik vind dit erg omdat de gemeente over zoveel dingen gaat: de vraag waar winkeliers en bedrijven zich mogen vestigen, of en waar camera’s worden geplaatst, het begeleiden van werklozen, huisvesting van scholen, verkeersbeleid, en het ondersteunen van kinderen in achterstandssituaties en zo kan ik nog veel meer zaken opnoemen.

En van de inwoners die wel willen gaan stemmen beslist een groot deel op het laatste moment. Volgens de peiling van RTV Utrecht wist 43% van de kiesgerechtigden drie weken geleden nog niet  op welke partij ze gingen stemmen. Sinds een aantal jaren spelen online stemhulpen daar gretig op in. Eén van de bekendste is de StemWijzer van Prodemos. Aan de hand van dertig stellingen wordt een advies gegeven welke partijen het best bij de gebruiker passen. Ook een populaire stemhulp is het Kieskompas. Ook hier worden dertig stellingen voorgelegd, echter zijn er vijf antwoordmogelijkheden inhoeverre je het eens bent met de stelling in plaats van drie bij de StemWijzer. Er is ook De Stem van, en het Milieucentrum maakte voor de gemeenteraadsverkiezingen ook weer de Milieu-kieswijzer.

We dreigen overmorgen af te stevenen op een dramatisch opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2010 stemde in Utrecht 52,6% van de kiesgerechtigden tegenover 76,25% voor de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingen gaan over een belangrijke vraag: in wat voor stad wil je wonen? Ik hoop dat de inwoners van Utrecht daar ideeen over hebben en woensdag in grote getalen gaan stemmen. Met 17 partijen die meedoen is er echt iets te kiezen. Get out the vote!

foto-4